Servicii

Acasa / Servicii

SERVICIILE JP HUNT CONSULTING

Construction worker holding a safety helmet

Securitatea si sanatatea in munca

 • organizarea activitatii de prevenire si protectie, decizii de organizare si functionare;
 • instruirea, verificarea instruirii si testarea salariatilor la angajare, la locul de munca si periodic;
 • elaborarea instructiunilor proprii de securitate si santatate in munca specifice locurilor de munca;
 • elaborarea tematicilor de instruire la angajare, la locul de munca si periodica;
 • intocmirea listei interne de acordare echipament individual de protectie pentru fiecare post de lucru;
 • propunerea de atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • cercetarea accidentelor de munca, la cererea beneficiarului;
 • intocmirea si completarea fiselor individuale de instruire;
 • reprezentare in fata organelor de control cu activitate specifica domeniului securitatii si sanatatii in munca;
 • urmarirea realizarii la termen a verificarilor PRAM, a verificarilor de catre CNCIR in cazul existentei recipientilor sub presiune, instalatii de ridicat, centrale termice;
 • consultanta de specialitate;
 • toate activitatile sunt in conformitate cu prevederile Legii 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca si ale HG 1425/2006 privind Normele de aplicare a legii Sanatatii si Securitatii in munca.

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

 • identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala;
 • completarea fiselor de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare loc de munca;
 • evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si intocmirea Planului de Prevenire si Protectie la nivel de companie compus din masuri tehnice, masuri organizatorice, masuri igienico-sanitare si de alta natura.
Engineer working with construction plan
Fire extinguisher

Apararea impotriva incendiilor si situatii de urgenta

 • organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta la nivel de companie si la locul de munca;
 • deciziile de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor, atributiile salariatior, ale echipelor de interventie, ale cadrului tehnic PSI-SU, ale conducatorului societatii in ceea ce priveste activitatea de aparare impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta;
 • instruirea, verificarea instruirii si testarea salariatilor la angajare si periodic;
 • participa si isi da avizul la angajarea personalului cu privire la modul in care acesta corespunde cerintelor de pregatire din punctul de vedere al apararii impotriva incendiilor
 • elaborarea instructiunilor specifice de aparare impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta;
 • elaborare tematici instruire la angajare, la locul de munca si periodica;
 • organizarea exercitiilor privind stingerea inceputurilor de incendii, manuirii stingatorului;
 • participarea la exercitiile organizate de evacuare in caz de incendiu si in caz de cutremur;
 • intocmirea planurilor de evacuare in caz de incendiu;
 • intocmirea planurilor de interventie in situatii de urgenta pe baza documentatiei tehnice puse la dispozitie de catre beneficiar;
 • intocmirea si completarea fiselor individuale de instruire;
 • intocmirea fisei de obiectiv pe baza documentatiei tehnice puse la dispozitie de catre beneficiar;
 • efectuarea de controale interne privind respectarea cerintelor de aparare impotriva incendiilor;
 • propune si ia masuri pentru respectarea reglementarilor legislative in domeniul apararii impotriva incendiilor
 • reprezentare in fata organelor de control cu activitate specifica domeniului de aparare impotriva incendiilor si a celui de protectie civila;
 • consultanta de specialitate;
 • toate activitatile sunt in conformitate cu prevederile Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si ale Legii 481/2004 privind protectia civila.